spiridon1

Librăria Sophia şi Editura Cathisma vă invită miercuri, 28 ianuarie, ora 17.00 la lansarea volumului „Duhovnicul închisorilor” – Mărturiile pline de învăţăminte ale unui preot monah care a spovedit 25.000 de deţinuţi din închisorile ţariste. Cartea va fi prezentată de ieromonahul Savatie Baştovoi.

„Cartea arhimandritului Spiridon, prea puţin cunos­cu­tă acasă [în Rusia], este în schimb un best‑seller pentru occidentali, înregis­trînd ediţii în limbile fran­ce­ză, engleză, ger­mană […].

Veţi găsi aici descrieri înduioşătoare ale unei copilării căutătoare de Dumne­zeu şi ale vieţii ţăranilor pelerini ruşi, dar şi mărturii şocante despre crime şi pă­cate sau despre virtuţi ascunse ale celor mai diverşi oameni: de la odioşi cri­minali în serie, hoţi de biserici, pa­troa­­ne de bordel, trădători de război, intelectuali arestaţi în urma deconspiră­rii spovedaniei de către duhovnic, sectanţi, rascolnici, ma­homedani, buddhişti şi închi­nă­tori la idoli, pînă la oameni nevinovaţi care au luat crimele altora asupra lor dintr‑un altruism dus pînă la sfinţenie”. (Ieromonah Savatie Baştovoi)

COMANDĂ CARTEA

Reclame

sf-stef

„Audienţă la un demon mut” – (ierom. Savatie Baştovoi) – roman în curs de apariţie la editura Cathisma

CAPITOLUL 10

Anul 70 d. Hr. Ierusalim.
Martiriul Sfîntului Ştefan.
Dărîmarea templului –
blestemele se împlinesc

Comunitatea creştină din Ierusalim a fost cea dintîi şi cea mai influentă comunitate creştină în lumea prebizantină. Primii creştini au fost evrei. Apartenenţa etnică era considerată ca fiind primordială de către mulţi din cei care au crezut în Hristos la început. Desigur, această concepţie era o reminiscenţă a iudaismului şi contravenea principiilor Evangheliei.

Polemica se ducea nu doar între sinagogă şi creştini, ci şi în interiorul noii Biserici. Cărţile apostolilor, dar şi alte documente ale vremii au păstrat mărturiile polemicii din interiorul comunităţii creştine de la Ierusalim. O parte însemnată a evreilor creştinaţi era nemulţumită că apostolii îi primeau în Biserică pe păgîni. Evreii considerau că Mesia a fost trimis neamului lui Israel şi că, pentru a te face părtaş al Împărăţiei Lui, era nevoie să fii evreu. Părerea multora era că păgînii convertiţi la creştinism ar trebui mai întîi să se taie împrejur şi să creadă în Legea lui Moise. Citește restul acestei intrări »

spiridon111,5 x 21 cm
200 p., Coperte cartonate
Preţ: 20 lei

Mărturiile pline de învăţăminte ale unui preot monah care a spovedit 25.000 de deţinuţi din închisorile ţariste

„Cartea arhimandritului Spiridon, prea puţin cunos­cu­tă acasă [în Rusia], este în schimb un best‑seller pentru occidentali, înregis­trînd ediţii în limbile fran­ce­ză, engleză, ger­mană […].

Veţi găsi aici descrieri înduioşătoare ale unei copilării căutătoare de Dumne­zeu şi ale vieţii ţăranilor pelerini ruşi, dar şi mărturii şocante despre crime şi pă­cate sau despre virtuţi ascunse ale celor mai diverşi oameni: de la odioşi cri­minali în serie, hoţi de biserici, pa­troa­­ne de bordel, trădători de război, intelectuali arestaţi în urma deconspiră­rii spovedaniei de către duhovnic, sectanţi, rascolnici, ma­homedani, buddhişti şi închi­nă­tori la idoli, pînă la oameni nevinovaţi care au luat crimele altora asupra lor dintr‑un altruism dus pînă la sfinţenie”. (Ieromonah Savatie Baştovoi)

COMANDĂ CARTEA

micul-pateric1Format 16×18 cm
64 p.
Ilustratii:Savatie Bastovoi
Ediţia a doua
Preţ: 10 lei

De la bun început, trebuie sa spunem ce este un Pateric. Cuvîntul pateric provine de la grecescul pater, adica parinte. Prin urmare Patericul este o carte care cuprinde cuvinte ale Sfintilor Parinti adunate pentru folosul credinciosilor.

Patericul de fata, numit de noi „mic”, nu este o prescurtare a vreunuia dintre patericele mari, ci o culegere de texte din mai multe izvoare, cum ar fi: Lavsaiconul, Patericul Egiptean, Limonariul, Proloagele, Vietile Sfintilor. Pe lînga acestea, am preluat istorisiri din Vietile Sfintilor Italieni cuprinse în Dialogurile Sfîntului Grigorie cel Mare.

Micul Pateric este denumit astfel atît din cauza dimensiunilor sale, cît si pentru faptul ca se adreseaza celor mici. Am cautat sa selectam povestiri care sa trezeasca interesul copiilor. Ele au fost repovestite, pentru a fi cît mai clare si mai usor de urmarit.

COMANDĂ CARTEA

pietrele11 x 20 cm
168 p., cartonata
Preţ: 20 lei

Premiul Conciliului Europei la Salonul internaţional de Carte de la Chişinău, 2008

O carte unică în spaţiul ortodox, în care tema predicii şi a predicatorului este tratată din perspectivă imagologică. Autorul analizează principalele hibe ale misiunii creştine, aşa cum sînt oglindite ele de către propaganda ateistă, începînd de la Iluminismul Francez şi pînă la afişul anticlerical din perioada stalinistă. Totodată, tradiţia predicii ortodoxe este prezentată în splendoarea ei prescolastică, oferindu-se o clasificare originală a tipurilor de predicatori, de la Proroci pînă la Nebunii în Hristos, şi a tipurilor de predică posibile în condiţiile manipulării şi a dezinformării universale.

„Nonconformist, dar nu teribilist, nu abandonează scrisul, ci îl pune în relaţie cu practica ortodoxă, publicînd sub numele monahal Savatie mai multe volume de succes […] Tînărul călugăr nu întoarce, aşadar, spatele lumii noastre, ci o asumă, iar mărturisirile sale publice – inclusiv cele literare – arată maturitate cultivată, echilibru şi o anume înţelepciune”. (Paul Cernat, Bucureştiul Cultural)

„Precocitatea şi fecunditatea, manifestate anterior pe plan literar, s-au manifestat în ultimii ani pe plan misionar şi mărturisitor. „Schimbat la faţă”, fratele Savatie a pornit, cu pana sau prin viu grai, „în căutarea aproapelui pierdut”. Te surprind la el inteligenţa, realismul şi cultura teologică agonisită în doar cîţiva ani. De la regretatul N. Steinhardt (părintele Nicolae de la Rohia), predica ortodoxă n-a mai nimerit atît de bine calea de mijloc între tradiţie şi actualitate, între literă şi duh”. (Răzvan Codrescu)

COMANDĂ CARTEA

veniaminm11 x 20 cm, 200 p,
Coperti cartonate
Preţ: 20 lei

Memoriile pline de folos duhovnicesc şi istoric ale unui om care, pentru a fi descris, sînt îndestulătoare următoarele cîteva cuvinte: ucenic al Sfîntului Ioan de la Kronştand, un „răsfăţat” al marilor stareţi de la Optina, duhovnic al gardei albe în perioada războiului civil antibolşevic din Rusia.

„Cartea mitropolitului Veniamin Fedcenkov este atragatoare, mai întîi, prin evantaiul personajelor extraordinare cuprinse în ea (multi din cei pomeniti au fost, cu timpul, trecuti în rîndul sfintilor) si, mai apoi, prin scriitura directa si sincera, proprie doar autorilor care au ceva de spus. Cititorul are de parcurs un sinaxar fascinant – presarat cu amanunte cotidiene din viata staretilor de la Optina si a altor calugari sporiti – care reuseste sa ni-i aduca pe sfinti cu mult mai aproape”. (Ieromonah Savatie Bastovoi)

Cuprins: Optina, Numele lui Dumnezeu, Parintele Anatolie, Sotul si sotia, Hotelul dvorenilor, Staretii, Schitul, Sfîntul staret Nectarie, Pustia lui Zosima, Ascultarea la ciuperci, Parintele Dionisie, Completare, Episcopul Inochentie al Hersonului, Nevoitorii Crimeii, Preoti de parohie, Din însemnarile unui episcop, „Cerniciki”, „Zolotko”, Trei Nine, „A demonstrat”, L-a vazut pe Hristos

COMANDĂ CARTEA

cehov11 x 20 cm
200 pagini, Coperti cartonate
Preţ: 18 lei

„Fiecare mare scriitor s-a hrănit dintr-o mare cultură, dintr-o mare tradiţie. Unii dintre ei şi-au afişat credinţa şi chiar au promovat-o prin scrierile lor. Nu mă refer la literatura dulceagă de propagandă religioasă, ci la opere care au făcut înconjurul lumii, devenind piese de rezistenţă ale literaturii universale, cum ar fi Siddhartha a lui Hermann Hesse, Povestirile orientale ale lui Marguerite Yourcenar sau Povestirile hasidice ale lui Martin Buber. Povestirile ortodoxe ale lui Cehov cuprinse în volumul de faţă nu au fost scrise programat şi nu au pretenţia cărţilor enumerate mai sus. Adică, nu există o carte a lui Cehov Povestiri ortodoxe. Acest titlu ni l-am îngăduit noi, adunînd la un loc textele evident ortodoxe ale scriitorului.

Antologia de faţă este, fără îndoială, o baie de lumină şi un izvor care ţîşneşte curat din adîncurile celei mai autentice tradiţii evanghelice şi patristice. Credem că el va satisface setea multora din cei care caută sincer să cunoască şi să înţeleagă Ortodoxia. Căci – nu-i aşa? – „omul trebuie să fie credincios sau să caute credinţa, altminteri viaţa lui este pustie” (Anton Cehov)”. / Ieromonah Savatie Batovoi /

COMANDĂ CARTEA

antonie-211 x 20 cm
184 p.
Preţ: 12 lei

Prima traducere în limba română a cuvîntărilor mitropolitului Antonie al Surojului (Anglia), spicuite din celebrul ciclu „Omul în faţa lui Dumnezeu”, răspîndit în alte limbi în circa un milion de exemplare.

„În viaţa fiecăruia dintre noi există clipe pe care le putem numi întîlniri. În drumul său spre Damasc, pornit în prigoană asupra creştinilor, Apostolul Pavel s-a pomenit faţă în faţă cu Mîntuitorul Hristos. Lumina acestei întîlniri a fost atît de puternică, încît Pavel a orbit. Lumina orbitoare l-a oprit în calea sa către întune­ric şi Pavel a început o viaţă nouă. În viaţa a milioane de oameni, şi nu doar în veacurile timpurii, ci şi acum, se întîmplă astfel de întîlniri: uneori în citirea Evangheliei sau într-un moment de apro­fundare, în clipa unei tristeţi adînci sau a unei bucurii fără mar­gini; sau, pur şi simplu, într-un moment în care Dumnezeu ia pe cineva dintre noi şi i se arată, punînd început unei noi vieţi”. / ANTONIE BLOOM, mitropolitul Surojului /

COMANDĂ CARTEA

antonie-118 x 18 cm
138 p.
Preţ: 9 lei

Prima traducere în limba română a cuvîntărilor mitropolitului Antonie al Surojului (Anglia), spicuite din celebrul ciclu „Omul în faţa lui Dumnezeu”, răspîndit în alte limbi în circa un milion de exemplare.

„Poate părea stranie o astfel de afirmaţie auzită din gura unui cre­dincios, care cu inspiraţie şi încredere apără dreptul fiecăruia la îndoială. De fapt, aceasta este doar o altă expresie a cunoscutei idei ce spune că omul trebuie să fie sincer pînă la capăt, să fie sincer în mod necondiţionat, să fie mereu gata să-şi pună la îndoială propria existenţă şi propriile convingeri. Acestea sînt cu putinţă atunci cînd credem că există ceva de nezdruncinat care alcătuieşte obiectul căutărilor noastre. Omul se teme de îndoială doar atunci cînd i se pare că, dacă se clatină viziunea sa despre lume, atunci se clatină şi întreaga realitate, se clatină totul şi el nu mai are pe ce-şi sprijini piciorul. Trebuie să avem onestitatea şi cutezanţa de a pune mereu totul sub semnul întrebării, toate punctele noastre de vedere, tot ceea ce am descoperit în viaţă, în numele căutării a ceea ce există cu adevărat, şi nu al aflării liniştii şi certitudinii”. (ANTONIE BLOOM, mitropolitul Surojului)

COMANDĂ CARTEA

ortodoxia-pentru11 x 18 cm
302 p.
Preţ: 18 lei
Ediţia a doua, adăugită

Premiul pentru Eseu al Uniunii Scriitorilor din Moldova pe anul literar 2007

Cartea cuprinde articole şi eseuri ale ieromonahului Savatie apărute de-a lungul vremii în presa laică de la Chişinău şi din România, adresîndu-se în special celor din afara Bisericii, cît şi o serie de interviuri cu personalităţi ale lumii culturale şi ecleziale din România, Republica Moldova şi Rusia.

COMANDĂ CARTEA