Hristos a înviat!

aprilie 23, 2009

resurrection

 

 

Lumina sfântă a Învierii
Să coboare în sufletele
şi în inimile
voastre!

Hristos a înviat!

Reclame

vesmintphp

Din romanul „Audienţă la un demon mut”, de Savatie Baştovoi – apărut recent la editura Cathisma

Cine era Preasfinţitul “K” în realitate nu ştia nimeni. Văzut la diferite etape ale vieţii sale, episcopul “K” părea să fie nu un singur om, ci mai mulţi. Din copilărie şi pînă la arhierie preasfinţitul a suferit atîtea schimbări, încît mărturiile celor care l-au cunoscut, puse faţă în faţă, apăreau ca un proces mincinos. Nici mama Preasfinţitului nu putea spune ceva coerent despre propriul fiu. Sărmanul trup al episcopului “K” părea să fie bîntuit de mai multe suflete. Fiecare din aceste suflete îl izgonea pe cel de mai înainte cu ura cu care un animal mai puternic îl izgoneşte pe altul mai

Citește restul acestei intrări »

sf-stef

„Audienţă la un demon mut” – (ierom. Savatie Baştovoi) – roman în curs de apariţie la editura Cathisma

CAPITOLUL 10

Anul 70 d. Hr. Ierusalim.
Martiriul Sfîntului Ştefan.
Dărîmarea templului –
blestemele se împlinesc

Comunitatea creştină din Ierusalim a fost cea dintîi şi cea mai influentă comunitate creştină în lumea prebizantină. Primii creştini au fost evrei. Apartenenţa etnică era considerată ca fiind primordială de către mulţi din cei care au crezut în Hristos la început. Desigur, această concepţie era o reminiscenţă a iudaismului şi contravenea principiilor Evangheliei.

Polemica se ducea nu doar între sinagogă şi creştini, ci şi în interiorul noii Biserici. Cărţile apostolilor, dar şi alte documente ale vremii au păstrat mărturiile polemicii din interiorul comunităţii creştine de la Ierusalim. O parte însemnată a evreilor creştinaţi era nemulţumită că apostolii îi primeau în Biserică pe păgîni. Evreii considerau că Mesia a fost trimis neamului lui Israel şi că, pentru a te face părtaş al Împărăţiei Lui, era nevoie să fii evreu. Părerea multora era că păgînii convertiţi la creştinism ar trebui mai întîi să se taie împrejur şi să creadă în Legea lui Moise. Citește restul acestei intrări »